Jos lääkärin ei tarvitsisi olla varautunut mihin vain

Onkohan sitä tutkittu, kuinka paljon parempaa työtä (laadullisesti arvioiden) esim. terveyskeskuksen lääkäri tekisi, jos hänen ei tarvitsisi olla työssään varautunut "melkeinpä mihin vain", kuten muistelen jossain lääkärihaastattelussa sanotun, vaan jonkin ihmeen kautta hän pystyisi pitäytymään edes kokonaisen viikon ajan suhteellisen suppeassa määrässä erilaista tutkittavaa?

Voisi olettaa, että työssä oppimisen kannalta olevan tehokkaampaa ja myös mielekkäämpää, että vaihtelu pysyy "tietyissä rajoissa". Tällöin näistä tutkittavista aiheista alkaisi toiston kautta hahmottaa paremmin erilaisia nyansseja, joita ei liian vaihtelevassa toiminnassa ehdi hahmottamaan.

Sinänsähän moni lääkärintyössä tarvittava tietotaito on jo "esiprosessoitu" eli työtapahtumat eivät ole sillä tapaa uusia, että työn äärellä alettaisiin oppia jotain tyystin uutta, mutta tietotaidon soveltamiskyky voisi kokea jonkinlaisen lisäyksen, jos aktiivisena pidettäväksi tulevien ajatusten joukkoa voisi hiukan supistaa.

Jos tätä vertaa vaikkapa ohjelmistosovellusten kehittämiseen, niin sehän olisi varsin ikävää, jos joutuisi pitkin päivää vaihtelemaan kymmenien eri sovelluskehysten välillä, eikä ehtisi syventyä mihinkään niistä kunnolla. Vaikka monenkirjavissa asioissa olisi tietyt yhtäläisyytensä, monimutkaisemmat konseptit ja monet nyanssit jäisivät huomattavasti vähemmälle huomiolle kuin silloin, kun voidaan keskittyä tiettyyn päivä päivältä tutummaksi tulevaan valikoimaan.

Toisaalta, tässä asiassa ei sovi olla liian naiivi, koska lääkäreilläkin on oma ekonominen etunsa varjeltavanaan ja se voi käytännössä esiintyä siinä, että julkisen puolen terveydenhuoltopalvelut halutaankin pitää vaatimattomina ja toimivuudeltaan sekavina, jotta ihmiset ohjautuisivat yksityisten toimijoiden puoleen. Sen lisäksi, että julkisella puolella työskentelevä voi työskennellä saman työsuhteen aikana myös samalla paikkakunnalla toimivassa yksityisessä lääkärikeskuksessa, on myös puhtaasti elitistisiä syitä sille, miksi julkinen puoli halutaan rapauttaa. Tämän kirjoituksen ei tosin ole tarkoitus ottaa siihen asiaan kantaa, vaan tarkoitus oli tuoda esiin paremman keskittymisen mahdollisuuden tuoma hyöty.